Απουσίες Εκτύπωση
Τρίτη, 13 Μάρτιος 2012 19:45


Δικαιολόγηση απουσιών

Γίνεται μόνο από τον κηδεμόνα του μαθητή ή από τον ίδιο όταν αυτός είναι ενήλικος  για ορισμένο αριθμό απουσιών.

Γίνεται από την ημέρα της επιστροφής του μαθητή στο Σχολείο ως και τη δέκατη ημέρα το αργότερο.

Γίνεται με:

α) Ιατρική βεβαίωση

ή β) Με ενυπόγραφη βεβαίωση που προμηθεύεται από το Σχολείο και μπορεί να δικαιολογήσει μία ή δύο συνεχείς ημέρες. Με τέτοιες βεβαιώσεις μπορεί να δικαιολογήσει αθροιστικά έως και 10 ημέρες το Έτος.

Σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογούνται απουσίες που πραγματοποιούνται, χωρίς την άδεια του Δ/ντη, σε ώρες του ημερήσιου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου (πρώτη και τελευταία ώρα υπό προϋποθέσεις μπορούν να δικαιολογηθούν).

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 15 Μάιος 2012 07:26